Baggrund & Kompetence

ARVID BLOM

Arvid Blom
 

Gennem DANA INDUSTRIES HOLDING ApS. indehaver af firmaerne:

  • AB&CO · TT BOILERS A/S

  • AB&CO · CONSULT ApS.

  • AB&CO · TEKNIK ApS. (50% ejerskab)

Født 1957 i Søborg, opvokset i Stavnsholt, Farum.

Uddannet skibsmaskiningeniør fra Helsingør Teknikum 1980, merkonom fra Københavns Handelshøjskole 1985.

Siden udvikling og fremstilling af en "solvarme-pumpe" i eksamensprojektet på ingeniørskolen i 1980, arbejdet med specielle termiske løsninger til industrien.

Kort om den tidlige karriere: Efter ingeniøruddannelsen aftjent værnepligt på kongeskibets første togt som nyrenoveret til Sydeuropa. 1981 ingeniør i Atlas-Danmark A/S (Lauritzen gruppen) i Ballerup. 25 år gammel (1982) ansvarlig for forhandling om, og etablering af produktion i det daværende meget lukkede Kina, samt etablering af forhandlernet i det øvrige Asien. 1985 medforfatter af fagbog om ferskvandsfremstilling. 1986 teknisk chef i varmevekslerfirmaet Vesta A/S (Paul Klinge gruppen) og initiativtager til overførsel af teknologi (salg af produktprogram) fra Atlas-Danmark til Vesta. 1987 salgschef & teknisk chef i kølegrossistfirmaet Skaneks A/S (Ahlsell gruppen).

1988 etableret sig som selvstændig erhvervsdrivende.

I 1988 grundlægges ingeniørfirmaet AB&CO med speciale i fremstilling og levering af individuelle termiske løsninger indenfor procesopvarmning og industriel varmegenvinding. Firmaet er i dag førende producent af mindre og mellemstore industrielle kedler og varmevekslere - med fokus på energi-optimale kundetilpassede løsninger.

I 2000 tilkøbes den gamle danske kedelproducent Termo Trading Industrivarme A/S, der efter 29 år virke pludselig er gået ned og endt som et konkursbo. I forbindelse med overtagelsen af firmaet ændres navnet til TT BOILERS. Produktprogrammet reetableres og fortsættes med en del tilskæringer og justeringer.

I 2003 fusionerer de to firmaer, og produkterne markedsføres  i dag under navnet AB&CO · TT BOILERS, men firmaet er formelt registeret som Staalindustri.dk A/S.

I 2004 etableres konsulentvirksomheden AB&CO · CONSULT, med speciale i rådgivningsopgaver indenfor procesopvarmning og industriel varmegenvinding til både indenlandske og udenlandske kunder. I dette regi endvidere adskillige særlige betroede og komplicerede opgaver som syns- og skønsmand (teknisk sagkyndig) for både Det Danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge & Anlægsvirksomhed - på lokationer fra Gibraltar til Nordgrønland. Endvidere fungeret som fagdommer i voldgiftssag. 

I 2006 etableres handelsfirmaet AB&CO · TEKNIK med en partner (på 50/50% basis), der er daglig leder. Firmaet importerer og markedsfører kedler, varmevekslere og andre varmetekniske produkter til industrien.

______________
 

Arvid Blom har selv været personen bag idéerne og udviklingen af de overordnede design på alle de kundetilpassede produkter og løsninger, der har gjort AB&CO kendt verden over indenfor procesopvarmning og varmegenvinding. En dygtig stab af kolleger og medarbejdere har virkeliggjort disse idéer - fra produktmodning til fremstilling.

Virksomhederne har haft en solid økonomi i alle årene og modtaget priser og anerkendelser for dette, og den gode økonomi er genereret af talrige succesfulde store og små projekter, der har sikret slutbrugere moderne, effektive og bæredygtige 'individuelle termiske løsninger med dristighed og omhu' (firmagruppens slogan siden 2000).

DANA INDUSTRIES HOLDING
Anpartsselskab 

Skolelodden 21,  3450 Allerød 
Tlf.  2624 7599

CVR

:   DK 2119 8870