Identifikation af Lønsom Varmegenvinding

 

Industriens procesopvarmning repræsenterer typisk meget store energimængder og derfor også  meget store omkostninger. Alene prisen på olie, gas og elektricitet er af en størrelse, der tydeligt kan ses i ethvert driftsregnskab.

Men her stopper udgifterne til proces-opvarmning ikke. De miljømæssige forhold betyder at de reelle omkostning bliver væsentlig større. Miljøafgifterne er stadig stigende og den politiske udvikling går i retning af endnu flere krav og endnu større miljøbetingede afgifter.

Det er mere eller mindre over hele kloden at energiforbrug   bliver  væsentlig   dyrere  som årene går. Den globale knaphed og ønsket om globalpolitisk indflydelse fra olie og gas-producerende lande - giver en meget stor usikkerhed omkring hvornår de store prisstigninger sker og hvor store de bliver.

Disse forhold gør mange virksomheder yderst sårbare på deres "bundlinie".

Derfor er engangsinvesteringer der reducerer både energiforbrug og driftsomkostninger naturligvis en helt håndgribelig konkurrence-parameter for den enkelte industri-virksomhed.

Forspring i dette betyder derfor konkurrence-fordele på markedet - så kom på forkant med dette og få de store gevinster allerede nu.

Hvordan man konkret opnår dette forspring handler i meget høj grad om at sætte sig ind i den måde procesopvarmning foregår i den aktuelle situation i den specifikke virksomhed. Dette kræver erfaring og særlig kompetencer, som mange mener at have, men som de færreste faktisk har. 

For det er først når man er blevet helt fortroligt med alle detaljer og  tanker der er gjort omkring procesvarmesystemet,

at det er muligt at finde ud af hvor og hvordan man med den mindste investering kan opnår størst mulig økonomiske effekt.

Dette er identifikation af lønsom varmegenvinding.
 

Eksempel på energistrømme - her i et kedelanlæg. Udfordringerne i industriel varme-genvinding tager udgangspunkt i en erkendelse af, at selv den nyttiggjorte varme på et tidspunkt bliver til spildvarme. Så hvor er der mulighed for at tage temperatur ud af energistrømme før de endelig ledes ud til omgivelserne (luft, vand eller jord) - og med den mindst mulige investering ?

 

Virksomheder opnår 7 store økonomiske og "grønne" gevinster ved at etablere effektiv varmegenvinding i procesopvarmning :
 

Reduktion af energiomkostninger
Reduktion af miljøafgifter
Modernisering og effektivisering af både energisystem og produktion
Reduktion af vedligeholdelsesudgifter ifm. opdatering af energisystemet
Reduktion af miljøbelastning - bedre grønne regnskaber
Nyt bedre firma-image og positiv promovering både internt og eksternt
Offentligt tilskud til energibesparende foranstaltninger

 

Husk at alt produceret varme ender som spildvarme - så find de store energistrømme!

Kontakt AB&CO · CONSULT for en grøn & blå løsning.